Najlepszy Sposób Na Naprawę — Przywróć Kontrolę Głośności Na Pasku Zadań Vista

Najlepszy Sposób Na Naprawę — Przywróć Kontrolę Głośności Na Pasku Zadań Vista

Oto kilka prostych procesów, które mogą pomóc rozwiązać problem z kontrolą ilości,do zrobienia z paskiem zadań Vista.

< /p>

Zalecane: ASR Pro

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz urządzenie, które chcesz przeskanować
 • Krok 3: Kliknij przycisk Skanuj, aby rozpocząć proces skanowania
 • Przyspiesz swój komputer za darmo już dziś dzięki temu potężnemu pobieraniu.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy główny pasek zadań > przejdź do obszaru powiadomień > zwiększ głośność.

  Jak umieściłeś legendę woluminu z powrotem na pasku zadań?

  Pasek zadań Windows 10 Fall Behind zawiera ikony umożliwiające oglądanie ekranu projektora i regulację połączenia sieciowego/bezprzewodowego, możliwości i głośności. Ten system ikon umożliwia łatwą i prostą zmianę ustawień urządzenia bez otwierania Panelu sterowania za pomocą Eksploratora Windows.

  Wyświetlanie ikony głośności w systemie Windows Vista (ikona głośnika)

  Istnieje kilka sposobów na umieszczenie motywu głośności w obszarze powiadomień, najprościej jest chcesz kliknąć prawym przyciskiem myszy określony pasek zadań, więc wybierz Właściwości. : W naszych osobistych oknach uruchamia się pasek zadań i często właściwości menu otwierają się po prostu po kliknięciu obszaru powiadomień.

  Ukryj suwak dźwięku ikony głośności lub przycisk regulacji szerokości, możesz zaoszczędzić miejsce na pasku zadań, zasadniczo ukrywając ikonę głośności. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar mojego paska zadań i wybierz Właściwości, aby otworzyć menu uruchamiania i właściwości paska zadań Vista.

  Uruchom ponownie — nie ma komputera z regulacją głośności

  h2>To zawsze był mój osobisty czas z tym problemem. Po prostu brakowało obrazu woluminu w obszarze powiadomień. Potem próbowałem ponownie uruchomić, nie wspominając, że ikona wróciła. Chciałbym wspomnieć, że jest to generalnie spowodowane procesami, co do których nie byłem pewien, czy przez pomyłkę zatrzymały niektóre usługi regulacji głośności.

  jak ponownie ustawić głośność na pasku zadań

  Dlaczego ikona Moja głośność zniknęła z Mojego paska zadań?

  Jeśli ogólnie brakuje Twojej obecnej ikony głośności z paska zadań, pierwszą rzeczą do zrobienia jest absolutne upewnienie się, że system Windows na to pozwala. Pojawi się nowa płyta główna, która umożliwia włączenie lub wyłączenie określonej ikony ludzkiego ciała. Regulację głośności zapewnia praktycznie dołączony przełącznik sterujący. Uruchom ponownie system Windows i sprawdź, czy ikona może powrócić na pasek zadań.

  Przyspiesz swój komputer za darmo już dziś dzięki temu potężnemu pobieraniu.

  The Best Way To Fix How To Restore Volume Control In Vista Taskbar
  La Mejor Manera De Arreglar Cómo Restaurar El Control De Volumen En La Barra De Tareas De Vista
  Det Bästa Sättet Att Fixa Hur Man återställer Volymkontrollen I Vistas Aktivitetsfält
  Der Beste Weg, Um Die Lautstärkeregelung In Der Vista-Taskleiste Wiederherzustellen
  Il Modo Migliore Per Risolvere Come Ripristinare Il Controllo Del Volume Nella Barra Delle Applicazioni Di Vista
  La Meilleure Façon De Réparer Comment Restaurer Le Contrôle Du Volume Dans La Barre Des Tâches De Vista
  Лучший способ исправить Как восстановить регулятор громкости на панели задач Vista
  De Beste Manier Om Te Repareren Hoe U De Volumeregeling In De Vista-taakbalk Kunt Herstellen
  A Melhor Maneira De Corrigir Como Restaurar O Controle De Volume Na Barra De Tarefas Do Vista
  Vista 작업 표시줄에서 볼륨 컨트롤을 복원하는 방법을 수정하는 가장 좋은 방법

  Comments are closed.