Vad Orsakar Felet I Incidensfrekvensen Samt Hur Man åtgärdar Det

Vad Orsakar Felet I Incidensfrekvensen Samt Hur Man åtgärdar Det

Rekommenderas: Restoro

 • Steg 1: Ladda ner och installera Restoro
 • Steg 2: Starta programmet och välj den enhet du vill skanna
 • Steg 3: Klicka på knappen Skanna för att starta skanningsprocessen
 • Få fart på din dator gratis idag med denna kraftfulla nedladdning.

  Om du råkar få standardmeddelandet incidensfrekvensfel, är det här inlägget här för att hjälpa dig.

  incidence rate ratio expectations error

  Riskkvot

  För en studie som undersöker infektioner botade efter oavsiktlig blindtarmsoperation, den slutliga risken för sårinfektion för var och en av de direkt exponerad grupp uppskattas baserat på den slutliga incidensen. Relativt hot (eller oddskvot) är ett tydligt sätt att jämföra risker för # 4 grupper. Dela helt enkelt den kumulativa olyckan i den oskyddade gruppen med en snöboll i gruppen:

  Hur beräknar man egentligen standardfel med riskkvot?

  Relativ risk eller andel av de flesta risker definieras som$$theta=mathrmRR=dfracdfracp_11p_11+p_12dfracp_21p_21+p_22=dfracp_11cdot (p_21+p_22)p_21cdot (p_11+p_12)$$Vi skulle med största sannolikhet vilja få alternativet förknippat med $theta$. Multivariat version av hans deltametod:$$mathrmVar(hattheta)approx nabla f(p_11, p_12, p_21, p_22)cdot mathrmCov(p_11, p_12, p_21, p_22)cdot nabla f(p_11, p_12, p_2_2)^ J$$Där $nabla$ definitivt är lutningsvektorn. Dvs:$$nabla f(p_11, p_12, p_21, p_22) betyder left(fracpartial fpartial,p_11, ldots,fracpartial fpartial,p_22right)$$Vi vill framgångsrikt njuta$$mathrmVar(log(mathrmRR))=mathrmVarleft[logleft(fracp_11cdot (p_21+p_22)p_21cdot (p_11+p_12)höger)höger]$$Tänk på orsaken $f$$$f är left[log(p_11) + log(p_21+p_22) 2 . log(p_21) – log(p_11+p_12)right]$$Gradient $nabla f$$$nabla m är lika med left(fracp_12p_11^2+p_11p_12,-fracp1p_11+p_12,-fracp_22p_21^2+p_21p_22, frac1p_21+p_22right)$$Varians-kovariansmatrisen för en bra solid polynomfördelning med $c=4$-grupperingar är$$Sigma=frac1nvänster(beginarraycccc left(1-p_11right) p_11 & -p_11 p_12 & -p_11 p_21 & -p_11 p_22 n -p_11 p_12 & left(1-p_12right) p_12 & -p_12 p_21 & -p_12 p_22 n -p_11 p_21 & -p_12 p_21 & left(1-p_21höger) p_21 & -p_21 p_22 n -p_11 p_22 & -p_12 p_22 & -p_21 p_22 & left(1-p_22right) p_22 nendarrayHöger)$$Då är $nabla f,Sigma$ lika med$$nabla f,Sigma=frac1ntimes left[fracp_12p_11+p_12, -fracp_12p_11+p_12, -fracp_22p_21+p_22, fracp_22p_21+p_22right]$$Nu måste vi bör $(nabla f,Sigma)times nabla f^T$ vilket är mycket vanligtvis detsamma:$$(nabla f,Sigma)times nabla f^T=frac1ntimes left[-frac1p_11+p_12+frac1p_21-frac1p_21+p_22+frac1p_11right]$$Att ersätta MLE med $widehap_ij=n_ij/n$ någon gång ger$$widehatmathrmVar(log(mathrmRR)=left(frac1n_11+frac1n_21right)-left(frac1n_11+n_12+frac1n_21+n_22right)$$Så något ungefärligt standardfel för när man jämför odds på en logaritmisk skala$$widehatmathrmSE(log(mathrmRR)=sqrtwidehatmathrmVar(log(mathrmRR)=sqrtleft(frac1n_11+frac1n_21höger)-left(frac1n_11+fran_12_2frac1n_11+fran_12_2 Höger)$$Således är varje stor ungefärlig dubbelsidig konfidensperiod för $alpha$-värdet för vår egen relativa risk ungefär på den viktigaste ursprungliga skalan$$mathrmCI=exp(log(mathrmRR)pm z_1-alpha/2times mathrmSE(log(mathrmRR))$$

  Standardfel påverkas inte

  Oddsfraktion (OR), risk-till-säkerhetskvot (HR), incidensfrekvens (IRR), men även relativa hazards ratios (RRR) är helt endimensionella transformationer några förmodade betaversioner för tekniker, live- och polynomlogistik maskiner. Använd oddskvoten som ett utmärkt exempel på varje b-faktor som de flesta generationer har.

  Rekommenderas: Restoro

  Har du en dator som går långsamt? Om så är fallet kan det vara dags att överväga lite Windows reparationsprogram. Restoro är lätt att använda och fixar vanliga fel på din PC på nolltid. Denna programvara kan till och med återställa filer från skadade hårddiskar eller skadade USB-minnen. Den har också förmågan att utplåna virus med ett klick på en knapp!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Restoro
 • Steg 2: Starta programmet och välj den enhet du vill skanna
 • Steg 3: Klicka på knappen Skanna för att starta skanningsprocessen

 • Data 1 betecknar parametrarna och deras tilldelade idéer som används för att simulera data. Datauppsättningar härledda från Poisson-inlämningarna med hjälp av ekvationen. 7. Simulering avseende γint av en individ adresseras vid log(0.2)=∆1.609, vilket innebär att antalet händelser per era enhet i denna interventionsgrupp har varit 80% lägre än i få grepp om gruppen. Värdena som användes för att fånga tiden var heltalsprisklasser hämtade från den enhetliga fördelningen. I de speciella ringarna varierade kontrollperioden mellan två till tio år; där interventionskategorin varierade från flera till flera år. Detta efterliknade de faktiska självmordsstudierna före och efter ingripandet som beskrivits tidigare, som tenderade att ge betydande data före intervention än efter intervention idag.

  Är gradförhållande samma som frekvensfrekvens?

  Inom epidemiologi är frekvenskvoten, givet namnet incidensdensitetskvoten, även mest känd som incidenskvoten, måttet på skillnadsjämförelse som skulle användas för att jämföra de flesta incidens-fx-frekvenser som inträffar någon gång.

  Få fart på din dator gratis idag med denna kraftfulla nedladdning.

  Incidence Rate Ratio Standard Error
  Erreur Standard Du Rapport Du Taux D’incidence
  Коэффициент заболеваемости Стандартная ошибка
  Błąd Standardowy Współczynnika Zachorowalności
  Incidentiepercentage Standaardfout
  Inzidenzratenverhältnis Standardfehler
  Erro Padrão Da Taxa De Incidência
  Errore Standard Del Rapporto Tasso Di Incidenza
  발생률 비율 표준 오차
  Tasa De Incidencia Razón Error Estándar

  Comments are closed.